Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Itálie) dne 25. února 2019 – HB v. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Věc C-168/19)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Účastníci původního řízení

Žalobce: HB

Žalovaný: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Předběžná otázka

Musí být články 18 a 21 SFEU vykládány v tom smyslu, že brání právním předpisům členského státu, které v souvislosti se zdaněním příjmů stanoví, že osoba s bydlištěm v jiném členském státě, která dosáhla všech svých příjmů v prvním členském státě, avšak nemá státní příslušnost druhého státu, nemá nárok na daňové úlevy, jež jsou poskytovány ve druhém členském státě?

____________