Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia) on esittänyt 25.2.2019 – HB v. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(asia C-168/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: HB

Vastaaja: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Ennakkoratkaisukysymys

Onko SEUT 18 ja SEUT 21 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan toisessa jäsenvaltiossa asuvalta henkilöltä, joka on saanut kaikki tulonsa ensimmäisestä jäsenvaltiosta mutta jolla ei ole toisen jäsenvaltion kansalaisuutta, kannetaan tulovero ilman, että hänellä olisi oikeutta ensimmäisen jäsenvaltion myöntämiin verohelpotuksiin?

____________