Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italia) – HB/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Cauza C-168/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Părțile din procedura principală

Reclamant: HB

Pârât: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Întrebarea preliminară

Articolele 18 și 21 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun ca o reglementare a unui stat membru să prevadă, pentru o persoană care are reședința în alt stat membru și care a obținut venituri exclusiv în primul stat membru, dar care nu are cetățenia celui de al doilea stat, o impozitare a venitului fără facilitățile fiscale din acesta din urmă?

____________