Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italija) 25. februarja 2019 – HB/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Zadeva C-168/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italija)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: HB

Tožena stranka: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 18 in 21 PDEU razlagati tako, da nasprotujeta temu, da zakonodaja države članice določi, da se osebi, ki je rezident druge države članice in je v celoti pridobila svoj dohodek v prvi državi članici, vendar ni državljanka druge države članice, dohodek obdavči brez davčnih olajšav druge države članice?

____________