Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Ιταλία) στις 25 Φεβρουαρίου 2019 – IC κατά Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Υπόθεση C-169/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: IC

Καθού: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Προδικαστικό ερώτημα

Έχουν τα άρθρα 18 και 21 ΣΛΕΕ την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτά κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους η οποία προβλέπει για φυσικό πρόσωπο κάτοικο άλλου κράτους μέλους, το οποίο απέκτησε το σύνολο του εισοδήματός του στο πρώτο κράτος μέλος πλην όμως δεν έχει την ιθαγένεια του δεύτερου κράτους μέλους, φορολόγηση του εισοδήματός του χωρίς αναγνώριση των φορολογικών πλεονεκτημάτων του δεύτερου αυτού κράτους μέλους;

____________