Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. februārī iesniedza Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Itālija) – IC/Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Lieta C-169/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Pamatlietas puses

Prasītājs: IC

Atbildētājs: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 18. un 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauts, ka dalībvalsts tiesiskajā regulējumā personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī un kura savus ieņēmumus ir pilnībā guvusi pirmajā dalībvalstī, bet kurai nav otrās dalībvalsts pilsonības, ienākumus ir paredzēts aplikt ar nodokli, neparedzot nekādus nodokļu atvieglojumus?

____________