Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia (Italië) op 25 februari 2019 – IC / Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

(Zaak C-169/19)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: IC

Verwerende partij: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Prejudiciële vraag

Moeten de artikelen 18 en 21 VWEU aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een regeling van een lidstaat op grond waarvan een in een andere lidstaat wonende persoon die al zijn inkomsten in de eerste lidstaat heeft verworven, maar niet de nationaliteit van de tweede lidstaat heeft, aan belasting over het inkomen wordt onderworpen zonder aanspraak te kunnen maken op de belastingvoordelen van deze laatste lidstaat?

____________