Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. ožujka 2019. uputio Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Ujedinjena Kraljevina) – Secretary of State for the Home Department protiv O A

(predmet C-255/19)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Secretary of State for the Home Department

Tuženik: O A

Prethodna pitanja

1.    Treba li „zaštitu zemlje državljanstvaˮ u smislu članka 11. stavka 1. točke (e) i članka 2(e) Direktive o kvalifikaciji1 razumjeti kao državnu zaštitu?

2.    Prilikom odlučivanja o tome postoji li osnovan strah od proganjanja u smislu članka 2. stavka (e) Direktive o kvalifikaciji i o tome je li dostupna zaštita protiv takvih progona u skladu s člankom 7. Direktive o kvalifikaciji, treba li „kriterij zaštiteˮ ili „istragu o zaštitiˮ primijeniti na oba pitanja i, ako da, primjenjuju li se u svakom od tih slučajeva isti kriteriji?

3.    Neovisno o primjenjivosti zaštite nedržavnih tijela iz članka 7. stavka 1. točke (b) i ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, treba li djelotvornost ili dostupnost zaštite procijeniti samo u odnosu na zaštitne radnje/funkcije državnih tijela ili se mogu uzeti u obzir i zaštitne radnje/funkcije privatnih subjekata (civilno društvo) poput obitelji i/ili klanova?

4.    Jesu li (kao što se predmnijeva u drugom i trećem pitanju) kriteriji koji uređuju „istragu o zaštitiˮ koju valja provesti pri razmatranju prestanka statusa u okviru članka 11. stavka 1. točke (e) isti kao i oni koji se trebaju primijeniti u okviru članka 7.?

____________

1 Direktiva Vijeća 2004/83/EZ od 29. travnja 2004. o minimalnim standardima za kvalifikaciju i status državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva kao izbjeglica ili osoba kojima je na drugi način potrebna međunarodna zaštita te o sadržaju odobrene zaštite (SL 2004., L 304, str. 12.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 64.).