Language of document :

Az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Egyesült Királyság) által 2019. március 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Secretary of State for the Home Department kontra OA

(C-255/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Az alapeljárás felei

Felperes: Secretary of State for the Home Department

Alperes: OA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Állami védelemként kell-e értelmezni [a 2004/83/EK irányelv, a továbbiakban: elismerésről szóló irányelv]1 11. cikke (1) bekezdésének e) pontja és 2. cikkének e) pontja értelmében vett „állampolgárság szerinti ország védelmét”?

Annak eldöntése során, hogy az [elismerésről szóló irányelv] 2. cikk[ének] e) pontja értelmében vett üldöztetéstől való megalapozott félelem fennáll-e, és hogy [az elismerésről szóló irányelv] 7. cikk[e] értelmében elérhető-e védelem ilyen üldöztetéssel szemben, mindkét kérdésre a „védelmi tesztet” vagy „védelmi vizsgálatot” kell-e alkalmazni, és ha igen, mindkét esetben ugyanazon kritériumok irányadók-e?

A 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti, nem állami szereplők által nyújtott védelem alkalmazhatóságától eltekintve, amennyiben az (1) kérdésre igenlő választ kell adni, a védelem hatékonyságát vagy elérhetőségét kizárólag az állami szereplők védelmi intézkedései/funkciói alapján kell-e értékelni, vagy figyelembe lehet venni a magánszereplők (civil társadalmi szereplők), például a családok és/vagy klánok védelmi intézkedéseit/funkcióit is?

Megegyeznek-e a 7. cikkel összefüggésben alkalmazandó kritériumokkal a 11. cikk (1) bekezdésének e) pontjával összefüggésben a megszűnés értékeléséhez elvégzett „védelmi vizsgálatra” vonatkozó kritériumok (amint azt a (2) és a (3) kérdések feltételezik)?

____________

1 A harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről [helyesen: feltételeire] és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2004. április 29-i 2004/83/EK tanácsi irányelv (HL 2004. L 304., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 7. kötet, 96. o.)