Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Regatul Unit) la 26 martie 2019 – Secretary of State for the Home Department/O A

(Cauza C-255/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Părțile din procedura principală

Apelant: Secretary of State for the Home Department

Intimat: O A

Întrebările preliminare

„Protecția țării al cărui cetățean este” în sensul articolului 11 alineatul (1) litera (e) și al articolului 2 litera (e) din Directiva 2004/831 trebuie să fie înțeleasă ca reprezentând o protecție din partea statului?

Pentru a decide dacă există o temere fondată de a fi persecutat în sensul articolului 2 litera (e) Directiva 2004/83 și pentru a decide dacă este disponibilă o formă de protecție împotriva acestor acte de persecuție, în sensul articolului 7 din această directivă, urmează să se aplice, în ambele cazuri, „testul privind protecția” sau „analiza privind protecția”, iar dacă răspunsul este afirmativ, se aplică aceleași criterii în ambele situații?

Dincolo de chestiunea aplicabilității protecției din partea agenților neguvernamentali conform articolului 7 alineatul (1) litera (b) și pornind de la ipoteza că răspunsul la întrebarea (1) de mai sus este afirmativ, eficacitatea sau disponibilitatea protecției urmează să fie evaluată exclusiv prin raportare la actele/funcțiile de protecție asigurate de stat sau pot fi avute în vedere actele/funcțiile de protecție asigurate de agenți privați (ai societății civile), precum familiile și/sau clanurile?

Criteriile ce reglementează „analiza privind protecția” care trebuie realizată atunci când se ia în considerare încetarea în contextul articolului 11 alineatul (1) litera (e) sunt [astfel cum se prezumă în întrebările (2) și (3) de mai sus] aceleași cu cele care trebuie aplicate în contextul articolului 7?

____________

1 Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate (JO 2004, L 304, p. 12, Ediție specială, 19/vol. 7, p. 52).