Language of document :

Жалба, подадена на 7 декември 2018 г. от Michal Harvilik - HYDRA срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 25 септември 2018 г. по дело T-365/18, Michal Harvilik - HYDRA/Чешка република и Европейски съд по правата на човека

(Дело C-768/18 P)

Език на производството: словашки

Страни

Жалбоподател: Michal Harvilik - HYDRA (представител: A. Wagner, адвокат)

Друга страна в производството: Чешка република, Европейски съд по правата на човека

С определение от 19 март 2019 г. Съдът (седми състав) обяви жалбата за недопустима.

____________