Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 7. prosince 2018 Michalem Harvilikem - HYDRA proti usnesení Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 25. září 2018 ve věci T-365/18, Michal Harvilik - HYDRA v. Česká republika a Evropský soud pro lidská práva

(Věc C-768/18 P)

Jednací jazyk: slovenština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Michal Harvilik - HYDRA (zástupce: A. Wagner, advokát)

Další účastníci řízení: Česká republika, Evropský soud pro lidská práva

Usnesením ze dne 19. března 2019 Soudní dvůr (sedmý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je nepřípustný.

____________