Language of document :

Michal Harvilik - HYDRA 7. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 25. septembri 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-365/18: Michal Harvilik - HYDRA versus Tšehhi Vabariik ja Euroopa Inimõiguste Kohus

(kohtuasi C-768/18 P)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Pooled

Apellant: Michal Harvilik – HYDRA (esindaja: advokaat A. Wagner)

Teised menetlusosalised: Tšehhi Vabariik, Euroopa Inimõiguste Kohus

Euroopa Kohus (seitsmes koda) tunnistas 19. märtsi 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse vastuvõetamatuks.

____________