Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 7. decembrī Michal Harvilik – HYDRA iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2018. gada 25. septembra rīkojumu lietā T-365/18 Michal Harvilik – HYDRA/Čehijas Republika un Eiropas Cilvēktiesību tiesa

(Lieta C-768/18 P)

Tiesvedības valoda – slovāku

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Michal Harvilik – HYDRA (pārstāvis: A. Wagner, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Čehijas Republika un Eiropas Cilvēktiesību tiesa

Ar 2019. gada 19. marta rīkojumu Tiesa (septītā palāta) apelācijas sūdzību atzina par nepieņemamu.

____________