Language of document :

Odvolanie podané dňa 7. decembra 2018: Michal Harvilik - HYDRA proti uzneseniu Všeobecného súdu (Piata komora) z 25. septembra 2018 vo veci T-365/18, Michal Harvilik - HYDRA v Česká republika a Európsky súd pre ľudské práva

(Vec C-768/18 P)

Jazyk konania: slovenčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Michal Harvilik - HYDRA (v zastúpení: A. Wagner, advokát)

Ďalší účastníci konania: Česká republika, Európsky súd pre ľudské práva

Uznesením z 19. marca 2019 Súdny dvor (siedma komora) rozhodol, že toto odvolanie je neprípustné.

____________