Language of document :

Överklagande ingett den 7 december 2018 av Michal Harvilik – HYDRA av det beslut som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 25 september 2018 i mål T-365/18, Michal Harvilik - HYDRA mot Republiken Tjeckien och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

(Mål C-768/18 P)

Rättegångsspråk: slovakiska

Parter

Klagande: Michal Harvilik – HYDRA (ombud: A. Wagner, avocat)

Övriga parter i målet: Republiken Tjeckien och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Domstolen (sjunde avdelningen) slog i beslut av den 19 mars 2019 fast att överklagandet inte kan tas upp till prövning.

____________