Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale ordinario di Torino (Itaalia) 11. aprillil 2019 – Techbau SpA versus Azienda Sanitaria Locale AL

(kohtuasi C-299/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale ordinario di Torino

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Techbau SpA

Kostja: Azienda Sanitaria Locale AL

Eelotsuse küsimus

Kas sellised liikmesriigi õigusnormid nagu 9. oktoobri 2002. aasta seadusandliku dekreedi nr 231 artikli 2 lõike 1 punkt a, millega jäetakse „äritehingu“ – mille all mõeldakse lepinguid, mille „tulemuseks on valdavalt või ainult kaupade tarnimine või teenuste osutamine tasu eest“ – mõiste alt ning seega dekreedi kohaldamisalast välja ehitustööde hankelepingud, olenemata sellest, kas need on avalik-õiguslikud või eraõiguslikud, täpsemalt direktiivi 93/37/EMÜ1 mõttes ehitustööde riigihankelepingud, on direktiivi 2000/35/EÜ2 artikli 2 punktiga 1 vastuolus?

____________

1     Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiv 93/37/EMÜ, millega kooskõlastatakse riiklike ehitustöölepingute sõlmimise kord (EÜT 1993, L 199, lk 54; ELT eriväljaanne 06/02, lk 163).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/35/EÜ hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (EÜT 2000, L 200, lk 35; ELT eriväljaanne 17/01, lk 226).