Language of document :

A Tribunale Ordinario di Torino (Olaszország) által 2019. április 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Techbau SpA kontra Azienda Sanitaria Locale AL

(C-299/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Ordinario di Torino

Az alapeljárás felei

Felperes: Techbau SpA

Alperes: Azienda Sanitaria Locale AL

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az Európai Unió Bíróságának arra a kérdésre kell választ adnia, hogy ellentétes-e a 2000/35/EK irányelv1 2. cikkének 1. pontjával a 2002. október 9-i 231. sz. felhatalmazáson alapuló törvényerejű rendelet 2. cikke 1. bekezdésének a) pontjához hasonló olyan nemzeti szabályozás, amely a „kereskedelmi ügylet” mint „fizetés ellenében kizárólagosan vagy túlnyomórészt áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását eredményező” ügylet fogalmából, tehát saját hatálya alól kizárja, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződést, függetlenül annak köz- vagy magánjogi jellegétől, különösen pedig a 93/37/EGK irányelv2 értelmében vett, építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződést.

____________

1 A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2000. június 29 i 2000/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2000. L 200., 35. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 226. o.)

2 Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 1993. június 14 i 93/37/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 199., 54. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 2. kötet, 163. o.)