Language of document :

2019 m. balandžio 11 d. Tribunale ordinario di Torino (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Techbau SpA / Azienda Sanitaria Locale AL

(Byla C-299/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale ordinario di Torino

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Techbau SpA

Atsakovė: Azienda Sanitaria Locale AL

Prejudicinis klausimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prašoma išaiškinti, ar pagal Direktyvos 2000/35/EB1 2 straipsnio 1 dalį yra draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos kaip 2002 m. spalio 9 d. Įstatyminio dekreto Nr. 231 2 straipsnio 1 dalies a punktas, pagal kurį sąvoka „komerciniai sandoriai“ – t. y sutartys, kurių „vienintelis ar vyraujantis dalykas yra prekių tiekimas ar paslaugų teikimas už atlygį“  neapima darbų pirkimo tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose, o konkrečiai viešojo darbų pirkimo, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 93/37/EEB2 , todėl šiems pirkimams minėtas dekretas nėra taikomas?

____________

1 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/35/EB dėl kovos su pavėluotu mokėjimu komerciniuose sandoriuose (OL L 200, 2000, p. 35; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 226).

2 1993 m. birželio 14 d. Tarybos Direktyva 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 199, 1993, p. 54; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 2 t., p. 163).