Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale ordinario di Torino (Italia) la 11 aprilie 2019 – Techbau SpA/Azienda Sanitaria Locale AL

(Cauza C-299/19)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale ordinario di Torino

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Techbau SpA

Pârâtă: Azienda Sanitaria Locale AL

Întrebarea preliminară

Articolul 2 punctul 1 din Directiva 2000/35/CE1 se opune unei reglementări naționale precum articolul 2 alineatul 1 litera a) din Decretul legislativ nr. 231 din 9 octombrie 2002, care exclude din noțiunea „tranzacții comerciale” – înțelese ca tranzacții care „conduc în mod exclusiv sau preponderent la livrarea de bunuri sau la furnizarea de servicii contra cost” – și, prin urmare, din domeniul său de aplicare contractele de antrepriză, indiferent dacă sunt publice sau private, și în mod specific contractul de achiziții publice de lucrări în sensul Directivei 93/37/CEE2 ?

____________

1 Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 2000 privind combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale (JO 2000, L 200, p. 35, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 226).

2 Directiva 93/37/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări (JO 1993, L 199, p. 54).