Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale ordinario di Torino (Italija) 11. aprila 2019 – Techbau SpA/Azienda Sanitaria Locale AL

(Zadeva C-299/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale ordinario di Torino

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Techbau SpA

Tožena stranka: Azienda Sanitaria Locale AL

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 2(1) Direktive 2000/35/ES1 nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je člen 2(1)(a) zakonske uredbe št. 231 z dne 9. oktobra 2002, ki iz pojma „trgovinski posel“ – ki zajema pogodbe, ki „zadevajo izključno ali predvsem dobavo blaga ali opravljanje storitev proti plačilu“ – in torej iz svojega področja uporabe izključuje naročilo gradenj, ne glede na to, ali je javno ali zasebno, zlasti pa javno naročilo gradenj v smislu Direktive 93/37/EGS2 ?

____________

1     Direktiva 2000/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (UL 2000, L 200, str. 35).

2     Direktiva Sveta 93/37/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj (UL 1993, L 199, str. 54).