Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 16. aprillil 2019 – BONVER WIN, a. s. versus Ministerstvo financí

(kohtuasi C-311/19)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší správní soud

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: BONVER WIN, a. s.

Vastustaja: Ministerstvo financí

Eelotsuse küsimused

Kas riigisisene õigusakt (üldkohaldatav siduv meede kohaliku omavalitsusüksuse määruse kujul), mis keelab ühe omavalitsusüksuse ühes osas teatava teenuse, kuulub Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 56 ja sellele järgnevate artiklite kohaldamisalasse pelgalt seetõttu, et mõned selle õigusakti kohaldamisalasse kuuluva teenuseosutaja kliendid võivad olla või on pärit teisest Euroopa Liidu liikmesriigist?

    Kui vastus sellele on jaatav: kas pelgalt väitest, et võib esineda teisest liikmesriigist pärit kliente, piisab Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 56 kohaldamiseks või on teenuseosutaja kohustatud tõendama, et teistest liikmesriikidest pärit klientidele osutatakse tegelikult teenuseid?

Kas esimesele küsimusele vastamisel puutub asjasse, et:

a)    võimalik teenuste osutamise vabaduse piirang on oluliselt kitsendatud nii geograafiliselt kui ka esemeliselt (võimalik de minimis erandi kohaldatavus);

b)    selles, kuidas kõnealune riigisisene õigusakt reguleerib ühest küljest eeskätt teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikele teenuseid osutavate isikute ja teisest küljest omamaistele klientidele keskenduvate isikute olukorda, ei näi olevat õiguslikke ega faktilisi erinevusi?

____________