Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 16 martie 2019 – BONVER WIN, a. s./Ministerstvo financí

(Cauza C-311/19)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Recurentă: BONVER WIN, a. s.

Intimat: Ministerstvo financí

Întrebările preliminare

Articolul 56 și următoarele din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene se aplică unei reglementări naționale (o măsură obligatorie de aplicare generală sub forma unui decret municipal) care interzice un anumit serviciu într-o parte a unei localități pentru simplul motiv că unii dintre clienții unui prestator de servicii afectat de această reglementare pot proveni sau provin din alt stat membru al Uniunii Europene?

În cazul unui răspuns afirmativ, simpla invocare a posibilei prezențe a unor clienți din alt stat membru este suficientă pentru a atrage aplicabilitatea articolului 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene sau prestatorul de servicii are obligația de a dovedi prestarea efectivă de servicii către clienți care provin din alte state membre?

Este relevant pentru răspunsul la prima întrebare faptul că:

eventualele restricții privind libera prestare a serviciilor sunt limitate în mod semnificativ, atât din punct de vedere geografic, cât și din punct de vedere material (aplicabilitatea eventuală a unei excepții de minimis);

nu reiese că legislația națională reglementează în mod diferit, în drept sau în fapt, situația operatorilor care prestează servicii în principal către cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, pe de o parte, și cea a operatorilor care vizează clientela internă, pe de altă parte?

____________