Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Nejvyšší správni soud (Češka republika) 16. aprila 2019 – BONVER WIN, a. s./Ministerstvo financí

(Zadeva C-311/19)

Jezik postopka: češčina

Predložitveno sodišče

Nejvyšší správni soud

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagatelj revizije: BONVER WIN, a. s.

Nasprotna stranka: Ministerstvo financí

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali se člen 56 in naslednji Pogodbe o delovanju Evropske unije uporabijo za nacionalno zakonodajo (zavezujoč splošni akt v obliki občinske uredbe), ki prepoveduje določeno storitev v delu ene občine, samo zato, ker nekatere stranke ponudnika storitve, na katerega se ta zakonodaja nanaša, lahko pridejo ali pridejo iz druge države članice Evropske unije?

Če je tako, ali samo zatrjevanje morebitne prisotnosti strank iz druge države članice zadostuje za to, da se uporabi člen 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ali pa mora ponudnik storitve dokazati, da dejansko opravlja storitve za stranke, ki pridejo iz drugih držav članic?

2.    Ali je za odgovor na prvo vprašanje pomembno, da:

(a)    je morebitna omejitev svobode opravljanja storitev precej omejena tako v geografskem kot tudi v vsebinskem smislu (morebitna uporaba izjeme de minimis);

(b)    se ne zdi, da nacionalna zakonodaja pravno in dejansko različno ureja položaj subjektov, ki opravljajo storitve predvsem za državljane drugih držav članic Evropske unije, na eni strani in subjektov, ki se osredotočajo na domače stranke na drugi strani?

____________