Language of document :

Žalba koju je 24. travnja 2019. podnijela Europska komisija protiv presude Općeg suda (sedmo prošireno vijeće) od 14. veljače 2019. u spojenim predmetima T-131/16 i T-263/16, Belgija i Magnetrol International protiv Komisije

(predmet C-337/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Europska komisija (zastupnici: P.J. Loewenthal, F. Tomat, agenti)

Druge stranke u postupku: Kraljevina Belgija, Magnetrol International, Irska

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (sedmo prošireno vijeće) od 14. veljače 2019. u spojenim predmetima T-131/16 i T-263/16 Belgium i Magnetrol International protiv Komisije EU:T:2019:91 u dijelu u kojem je njome utvrđeno da je u Odluci Komisije (EU) 2016/16991 оd 11. siječnja 2016. o programu državnih potpora u pogledu izuzeća od oporezivanja viška dobiti SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) koji je provela Belgija, sustav „viška dobiti” pogrešno kvalificiran kao program u smislu članka 1. stavka (d) Uredbe 2015/15892 ;

vrati predmet Općem sudu na razmatranje razloga koji ranije nisu bili predmet ocjene, i

naknadno odluči o troškovima prvostupanjskog i žalbenog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je zaključio da je praksu prethodnih poreznih mišljenja o „višku dobiti”, koju je Belgija provodila između 2004. i 2014. bilo pogrešno kvalificirati kao program u smislu članka 1. točke (d) Uredbe 2015/1589.

Opći sud pogrešno je protumačio prvi uvjet iz članka 1. točke (d) i iskrivio značenje uvodnih izjava 94. do 110. pobijane odluke time što je zaključio da je Komisija smatrala da samo zakonodavni akti navedeni u uvodnoj izjavi 99. čine temelj sustava oporezivanja „viška dobiti”.

Opći sud pogrešno je protumačio drugi uvjet iz članka 1. točke (d) i iskrivio značenje uvodnih izjava 100. do 108. pobijane odluke time što je zaključio da je za odobrenje izuzeća od oporezivanja „viška dobiti” potrebno usvojiti dodatne provedbene mjere.

Opći sud pogrešno je protumačio treći uvjet iz članka 1. točke (d) i iskrivio značenje uvodnih izjava 66., 102., 103., 109., 139. i 140. pobijane odluke time što je zaključio da je potrebno usvojiti dodatne provedbene mjere u svrhu određivanja korisnika izuzeća od oporezivanja „viška dobiti”.

Konačno, Opći sud nije uzeo u obzir ratio legis članka 1. točke (d) time što je zaključio da je Komisija pogrešno kvalificirala sustav „viška dobiti” kao program u smislu te odredbe.

____________

1 SL 2016., L 260, str. 61.

2 Uredba Vijeća (EU) 2015/1589 od 13. srpnja 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene članka 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL 2015., L 248, str. 9. i ispravak SL 2017., L 186, str. 17.)