Language of document :

A Törvényszék (kibővített hetedik tanács) T-131/16. és T-263/16. sz., Belgium és Magnetrol International kontra Bizottság egyesített ügyekben 2019. február 14-én hozott ítélete ellen az Európai Bizottság által 2019. április 24-én benyújtott fellebbezés

(C-337/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Európai Bizottság (képviselők: P. J. Loewenthal, F. Tomat meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Belga Királyság, Magnetrol International, Írország

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (kibővített hetedik tanács) T-131/16. és T-263/16. sz., Belgium és Magnetrol International kontra Bizottság egyesített ügyekben 2019. február 14-én hozott ítéletét (EU:T:2019:91) annyiban, amennyiben az megállapítja, hogy a Belgium által alkalmazott, a többletnyereség adómentességét célzó SA.37667 (2015/C) (korábbi 2015/NN) számú állami támogatási programról szóló, 2016. január 11-i (EU) 2016/1699 európai bizottsági határozat1 tévesen minősítette a többletnyereség rendszerét a 2015/1589 rendelet2 1. cikkének d) pontja értelmében vett támogatási programnak;

az ügyet a még el nem bírált jogalapok tárgyában történő újabb határozathozatal céljából utalja vissza a Törvényszékhez, és

az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeiről egyelőre ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság tévesen minősítette a Belgium által 2004 és 2014 között alkalmazott „többletnyereség” feltételes adómegállapítással kapcsolatos gyakorlatot a 2015/1589 rendelet 1. cikkének d) pontja értelmében vett támogatási programnak.

A Törvényszék tévesen értelmezte az 1. cikk d) pontjában meghatározott első feltételt, továbbá elferdítette a vitatott határozat (94)–(110) preambulumbekezdését, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság csak a (99) preambulumbekezdésben felsorolt jogalkotási aktusokat tekintette úgy, mint amelyek a „többletnyereség” rendszerének alapját képezik.

A Törvényszék tévesen értelmezte az 1. cikk d) pontjában meghatározott második feltételt, továbbá elferdítette a vitatott határozat (100)–(108) preambulumbekezdését, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a „többletnyereség” mentesítése további végrehajtási intézkedések elfogadását tette szükségessé.

A Törvényszék tévesen értelmezte az 1. cikk d) pontjában meghatározott harmadik feltételt, továbbá elferdítette a vitatott határozat (66), (102), (103), (109), (139) és (140) preambulumbekezdését, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a „többletnyereség” mentesítése kedvezményezettjeinek meghatározásához további végrehajtási intézkedésekre volt szükség.

A Törvényszék végül figyelmen kívül hagyta az 1. cikk d) pontjának hátterében álló jogalkotói szándékot, amikor arra a következtetésre jutott, hogy a Bizottság a „többletnyereség” rendszerét tévesen minősítette az e rendelkezés értelmében vett támogatási programnak.

____________

1 HL 2016. L 260., 61. o.

2 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. július 3-i (EU) 2015/1589 tanácsi rendelet (HL 2015. L 248., 9. o.).