Language of document :

Recurs introdus la 24 aprilie 2019 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea extinsă) din 14 februarie 2019 în cauzele conexate T-131/16 și T-263/16, Belgia și Magnetrol International/Comisia

(Cauza C-337/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. J. Loewenthal, F. Tomat, agenți)

Celelalte părți din procedură: Regatul Belgiei, Magnetrol International, Irlanda

Concluziile recurentei

anularea Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea extinsă) din 14 februarie 2019 în cauzele conexate T-131/16 și T-263/16, Belgia și Magnetrol International/Comisia, EU:T:2019:91, în măsura în care prin aceasta Tribunalul a statuat că, prin Decizia (UE) 2016/16991 a Comisiei din 11 ianuarie 2016 privind schema de ajutoare de stat privind scutirea aplicabilă profitului excedentar SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) pusă în aplicare de Belgia, sistemul „profitului excedentar” a fost calificat în mod eronat drept o schemă de ajutor în sensul articolului 1 litera (d) din Regulamentul 2015/15892 ;

trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal pentru examinarea motivelor cu privire la care acesta nu s-a pronunțat și

soluționarea odată cu fondul a cererii privind cheltuielile de judecată aferente procedurilor în primă instanță și în recurs.

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că Tribunalul a comis o eroare de drept prin faptul că a calificat sistemul de decizii fiscale anticipate privind „profitul excedentar”, pus în aplicare de Belgia între anii 2004 și 2014, drept o schemă de ajutor în sensul articolului 1 litera (d) din Regulamentul 2015/1589.

Tribunalul a interpretat în mod greșit prima condiție prevăzută la articolul 1 litera (d) și a denaturat considerentele (94)-(110) ale decizie atacate prin faptul că a concluzionat că Comisia a considerat că sistemul „profitului excedentar” se întemeiază numai pe actele legislative enumerate în considerentul (99).

Tribunalul a interpretat în mod greșit a doua condiție prevăzută la articolul 1 litera (d) și a denaturat considerentele (100)-(108) ale decizie atacate prin faptul că a concluzionat că acordarea scutirii aplicabile profitului excedentar necesita adoptarea unor măsuri de punere în aplicare suplimentare.

Tribunalul a interpretat în mod greșit a treia condiție prevăzută la articolul 1 litera (d) și a denaturat considerentele (66), (102), (103), (109), (139) și (140) ale decizie atacate prin faptul că a concluzionat că măsurile de punere în aplicare suplimentare erau necesare pentru stabilirea beneficiarilor scutirii aplicabile profitului excedentar.

În sfârșit, Tribunalul nu a ținut seama de ratio legis a articolului 1 litera (d) atunci când a concluzionat că Comisia a calificat în mod greșit sistemul „profitului excedentar” drept o schemă de ajutor în sensul acestei dispoziții.

____________

1 JO 2016, L 260, p. 61.

2 Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (JO 2015, L 248, p. 9).