Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 24. aprila 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi razširjeni senat) z dne 14. februarja 2019 v združenih zadevah T-131/16 in T-263/16, Belgija in Magnetrol International/Komisija

(Zadeva C-337/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: P.J. Loewenthal in F. Tomat, agenta)

Druge stranke v postopku: Kraljevina Belgija, Magnetrol International, Irska

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča (sedmi razširjeni senat) z dne 14. februarja 2019 v združenih zadevah T-131/16 in T-263/16 Belgium and Magnetrol International/Komisija EU:T:2019:91 v delu, v katerem je v njej ugotovljeno, da je v Sklepu Komisije (EU) 2016/16991 z dne 11. januarja 2016 o shemi državne pomoči v zvezi z oprostitvijo presežnega dobička SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN), ki jo je izvedla Belgija, sistem „presežnega dobička“ napačno opredeljen kot shema v smislu člena 1(d) Uredbe 2015/15892 ;

zadevo vrne v razsojanje Splošnemu Sodišču, da to odloči o zahtevkih, o katerih še ni bilo odločeno, in

pridrži odločitev o stroških postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da je bila opredelitev davčne prakse v zvezi z odločanjem o „presežnem dobičku“, ki jo je Belgija izvedla v letih od 2004 do 2014, kot sheme v smislu člena 1(d) Uredbe 2015/1589, napačna.

Splošno sodišče je napačno razlagalo prvi pogoj iz člena 1(d) in izkrivilo točke od 94 do 110 obrazložitve izpodbijanega sklepa s tem, da je ugotovilo, je Komisija štela, da so zgolj zakonski akti, navedeni v točki 99 obrazložitve, podlaga za shemo „presežnega dobička“.

Splošno sodišče je napačno razlagalo drugi pogoj iz člena 1(d) in izkrivilo točke od 100 do 108 obrazložitve izpodbijanega sklepa s tem, da je ugotovilo, da je odobritev oprostitve „presežnega dobička“ zahtevala sprejetje nadaljnjih izvedbenih ukrepov.

Splošno sodišče je napačno razlagalo tretji pogoj iz člena 1(d) ter izkrivilo točke 66, 102, 103, 109, 139 in 140 obrazložitve izpodbijanega sklepa s tem, da je ugotovilo, da so za opredelitev upravičencev za oprostitev „presežnega dobička“ potrebni nadaljnji izvedbeni ukrepi.

Nazadnje, Splošno sodišče je kršilo ratio legis člena 1(d) s tem, da je ugotovilo, da je Komisija sistem „presežnega dobička“ napačno opredelila kot shemo v smislu te določbe.

____________

1 UL 2016, L 260, str. 61.

2 Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9).