Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Hamburg (Saksamaa) 27. veebruaril 2019 – MG, NH versus Germanwings GmbH

(kohtuasi C-190/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Amtsgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: MG, NH

Kostja: Germanwings GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas reisijal võib määruse (EÜ) nr 261/20041 artikli 7 kohane õigus hüvitisele olla ka siis, kui reisija jääb lennu suhteliselt lühiajalise hilinemisega saabumise tõttu maha jätkulennust, mille tagajärjel jõuab reisija lõppsihtkohta rohkem kui kolm tundi pärast kavandatud saabumisaega, kuid lende teostavad eri lennuettevõtjad ja broneeringu kinnitas kliendi jaoks lennukava kokku pannud reisikorraldaja?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.