Language of document :

Az Amtgericht Hamburg (Németország) által 2019. február 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – MG, NH kontra Germanwings GmbH

(C-190/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperesek: MG, NH

Alperesek: Germanwings GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Fennállhat-e a 261/2004/EK rendelet1 7. cikke szerinti kártalanításhoz való jog abban az esetben is, ha valamely utas egy viszonylag csekély érkezéskori késés miatt nem ér el egy közvetlenül csatlakozó járatot, és ennek következménye a végső célállomáson bekövetkező több mint három órás késés, azonban a két légi járatot különböző légifuvarozók üzemeltették, és a helyfoglalást egy, a légi járatokat az ügyfelei számára összeállító utazási iroda igazolta vissza?

____________

1 A visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.).