Language of document :

2019 m. vasario 27 d. Amtsgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MG, NH / Germanwings GmbH

(Byla C-190/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Amtsgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: MG, NH

Atsakovė: Germanwings GmbH

Prejudicinis klausimas

Ar teisė į kompensaciją pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 7 straipsnį taikoma ir tuo atveju, kai keleivis dėl palyginti nedidelio vėlavimo atvykti nesuspėja į tiesioginį jungiamąjį skrydį ir todėl į galutinę paskirties vietą atvyksta mažiausiai trimis valandomis vėliau, jei abu skrydžius vykdė skirtingi oro vežėjai, o skrydžio rezervaciją patvirtino skrydžius savo klientui parinkusi kelionių agentūra?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).