Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 27. februārī iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – MG, NH/Germanwings GmbH

(Lieta C-190/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāji: MG, NH

Atbildētāja: Germanwings GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai tiesības saņemt kompensāciju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 7. pantu var būt arī tad, ja pasažieris relatīvi neliela ierašanās novēlojuma dēļ nepagūst uz tieši savienoto reisu, kā rezultātā ierašanās galamērķī notiek ar trīs vai vairāk stundu kavēšanos, bet abiem lidojumiem ir bijis katram savs gaisa pārvadātājs, un rezervācijas apstiprinājums ir saņemts no tūrisma aģentūras, kas klientam ir sakombinējusi lidojumus?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.)