Language of document :

A Törvényszék (ötödik tanács) T-440/16. sz., Souruh kontra Tanács ügyben 2019. február 28-án hozott ítélete ellen a Souruh SA által 2019. április 29-én benyújtott fellebbezés

(C-350/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Souruh SA (képviselő: E. Ruchat ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

nyilvánítsa a fellebbezést elfogadhatónak és megalapozottnak;

következésképpen semmisítse meg a 2019. február 28-i ítéletet (T-440/16).

Emellett hozzon új határozatot, amelyben:

a fellebbezőre vonatkozó részében semmisítse meg a 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 határozatot1 és a későbbi végrehajtási jogi aktusait;

a Tanácsot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a fellebbező három jogalapra hivatkozik.

Az első jogalap a téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék megsértette a fellebbezőnek az Alapjogi Charta 41. cikkében biztosított, az új korlátozó intézkedések elfogadását megelőzően történő meghallgatáshoz való jogát.

A második jogalap a téves jogalkalmazáson és a tények elferdítésén alapul, amennyiben a Törvényszék figyelmen kívül hagyta a fellebbező által a megsemmisítés iránti keresetének alátámasztása és annak bizonyítása érdekében benyújtott elemeket, hogy nem támogatta a szíriai rezsimet.

A harmadik jogalap a téves jogalkalmazáson alapul, amennyiben a Törvényszék nem állapította meg a 2013/255/KKBP határozat 27. és 28. cikkének jogellenességét, amelyek szerint az Al-Assad vagy a Makhlouf családhoz tartozás önmagában igazolja a szankció kiszabását, egyúttal megfordítva a bizonyítási terhet.

____________

1     A Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat módosításáról szóló, 2016. május 27-i (KKBP) 2016/850 tanácsi határozat (HL 2016. L 141., 125. o.).