Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. travnja 2019. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) – Milis Energy SpA protiv Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(predmet C-306/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Milis Energy SpA

Tuženici: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Prethodno pitanje

Protivi li se pravu Europske unije primjena nacionalne odredbe poput odredbe članka 26. stavaka 2. i 3. Uredbe sa zakonskom snagom br. 91/2014, pretvorene u Zakon 116/2014, kojom se znatno smanjuje ili odgađa isplata poticaja već dodijeljenih zakonom i definiranih na temelju odgovarajućih ugovora koje su proizvođači fotonaponske električne energije sklopili s društvom Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., društvom u javnom vlasništvu nadležnim za to područje? Konkretno, je li ta nacionalna odredba u skladu s općim načelima prava Europske unije, odnosno načelima legitimnih očekivanja, pravne sigurnosti, lojalne suradnje i korisnog učinka, člancima 16. i 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, Direktivom br. 2009/28/EZ1 i njome predviđenim pravilima o sustavima potpore, te člankom 216. stavkom 2. UFEU-a, osobito u vezi s Ugovorom o Europskoj energetskoj povelji?

____________

1     Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL 2009., L 140, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 11., str. 39.)