Language of document :

Žalba koju je 3. travnja 2019. podnio Andrew Clarke protiv rješenja Općeg suda (peto vijeće) od 25. ožujka 2019. u predmetu T-731/18: Clarke protiv Komisije

(predmet C-284/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Andrew Clarke (zastupnik: E. Lock, Solicitor)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

vrati zahtjev Općem sudu na razmatranje uzimajući u obzir utvrđenja Suda;

naloži da najkasnije do 12. travnja 2019. (ili do drugog datuma do kojeg se može produžiti razdoblje iz članka 50. UFEU-a)

Opći sud uzme u razmatranje taj zahtjev prema rasporedu i na takav način da o njemu može donijeti svoju konačnu odluku;

kao privremenu mjeru, Komisija dostavi Ujedinjenoj Kraljevini obrazloženo mišljenje u kojem će navesti svoje stajalište o povredama prava Unije koje proizlaze iz dopisa koji je uputila žalitelju 25. listopada 2018.;

odredi da stranke, po potrebi, mogu podnijeti zahtjev Općem sudu za daljnje upute;

Komisiji naloži snošenje žaliteljevih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe jedan žalbeni razlog:

Opći je sud u svojem rješenju od 25. ožujka 2019. pogrešno protumačio žaliteljev zahtjev iz tužbe, pogrešno je utvrdio da on nema osnova za svoju tužbu i da nije nadležan za usvajanje njegova zahtjeva.

Žalitelj nije zahtijevao da Komisija pokrene postupak zbog povrede prava protiv Ujedinjene Kraljevine (u daljnjem tekstu: UK). Tražilo se poništenje dviju odluka Komisije, jednu od kojih je Opći sud pogrešno razmotrio. Usto, sudska praksa na koju se poziva Sud ili ne podupire zaključke za koje se citira ili je nevažna. Žalitelj ima pravo tražiti poništenje tih odluka s obzirom na to da su bile njemu upućene i/ili se odnose izravno i osobno na njega. Nadalje, podredno, žalitelj ima pravo tražiti donošenje rješenja sukladno članku 265. UFEU-a na temelju toga što Komisija nije dostavila obrazloženo mišljenje UK-u sukladno obvezi na takvo postupanje iz prvog dijela članka 258. UFEU-a, uzimajući u obzir njezino prešutno prihvaćanje u drugoj od tih odluka da će razmotriti je li UK povrijedila pravo Unije temeljem svojih diskrecijskih ovlasti iz drugog dijela članka 258. Prethodno navedeno temelji se na tome da bi obrazloženo mišljenje također trebalo biti upućeno žalitelju i/ili bi se odnosilo izravno i osobno na njega. Nadalje, žalitelj ima pravo tražiti izdavanje sudskog naloga i privremenih mjera što se tiče njegova zahtjeva sukladno članku 265. UFEU-a.

____________