Language of document :

2019 m. balandžio 3 d. Andrew Clarke pateiktas apeliacinis skundas dėl 2019 m. kovo 25 d. Bendrojo Teismo (penktoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-731/18 Clarke / Komisija

(Byla C-284/19 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantas: Andrew Clarke, atstovaujamas solisitoriaus E. Lock

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apelianto reikalavimai

Apeliantas Teisingumo Teismo prašo:

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis išnagrinėtų atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo išvadas;

nuspręsti, kad ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 12 d. (ar iki kitos datos, iki kurios gali būti pratęstas SESV 50 straipsnyje nustatytas terminas)

Bendrasis Teismas išnagrinėja ieškinį atsižvelgdamas į darbo grafiką ir į tai, kad galėtų priimti dėl jo galutinį sprendimą;

kaip laikinąją priemonę Komisija pateikia Jungtinei Karalystei pagrįstą nuomonę, kurioje būtų nurodytas jos sprendimas dėl Sąjungos teisės pažeidimų, kurie gali būti numanomi pagal 2018 m. spalio 25 d. laišką apeliantui;

nuspręsti, kad šalys turi teisę kreiptis į Bendrąjį Teismą dėl tolimesnių atitinkamų nurodymų;

priteisti iš Komisijos apelianto patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdamas apeliacinį skundą, apeliantas remiasi vienu pagrindu:

Bendrasis Teismas 2019 m. kovo 25 d. nutartyje neteisingai aiškino apelianto reikalavimus, neteisingai nustatė, kad apeliantas neturėjo teisės pareikšti ieškinį ir, kad jis neturi jurisdikcijos nagrinėti pateiktą ieškinį.

Apeliantas neprašė, kad Komisija pradėtų įsipareigojimų neįvykdymo procedūras prieš Jungtinę Karalystę (JK). Pateiktas ieškinys dėl dviejų Komisijos sprendimų, iš kurių vienas buvo neteisingai nurodytas Bendrojo Teismo, panaikinimo. Nutartyje nurodyta teismo jurisprudencija arba neatitinka teiginių, dėl kurių yra cituojama, arba yra nesusijusi. Apeliantas turi teisę reikalauti šių sprendimų panaikinimo, nes jie buvo skirti jam ir (arba) tiesiogiai ar asmeniškai yra su juo susiję. Be to, apeliantas turi teisę pareikšti ieškinį pagal SESV 265 straipsnį tuo pagrindu, kad Komisija, antruoju sprendimu duodama netiesioginį sutikimą veikti, nepateikė pagrįstos nuomonės JK (ji yra įpareigota tai padaryti pagal SESV 258 straipsnio 1 dalį), atsižvelgiant į jos diskrecinę teisę pagal 258 straipsnio 2 dalį nuspręsti, kad JK pažeidė Sąjungos teisę. Remiantis tai pat tuo, kad pagrįsta nuomonė turėtų būti pateikta apeliantui ir (arba) yra tiesiogiai ar asmeniškai susijusi su juo. Apeliantas ir toliau turi teisę reikalauti įpareigojimo ir laikinųjų priemonių dėl savo ieškinio pagal SESV 265 straipsnį.

____________