Language of document :

Recurs introdus la 3 aprilie 2019 de Andrew Clarke împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a cincea) din 25 martie 2019 în cauza T-731/18, Clarke/Comisia

(Cauza C-284/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Andrew Clarke (reprezentant: E. Lock, Solicitor)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Recurentul solicită Curții:

trimiterea cauzei spre rejudecare pe fond la Tribunal, luându-se în considerare constatările Curții;

obligarea ca cel târziu la 12 aprilie 2019 (sau la o altă data până la care termenul prevăzut la articolul 50 TFUE poate fi extins)

Tribunalul să analizeze acțiunea potrivit unor termene și într-o manieră care să îi permită să pronunțe o hotărâre definitivă asupra acesteia;

cu titlu de măsuri provizorii, Comisia să adreseze Regatului Unit un aviz motivat prin care să își stabilească poziția cu privire la încălcarea dreptului Uniunii care poate fi dedusă din scrisoarea pe care acesta i-a adresat-o recurentului la 25 octombrie 2018;

obligarea ca părțile să aibă libertatea să formuleze cereri în fața Tribunalului pentru alte orientări, dacă este cazul;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului formulat, recurentul invocă un singur motiv de drept.

Prin Ordonanța din 25 martie 2019, Tribunalul a interpretat în mod greșit ceea ce recurentul a solicitat prin cererea sa introductivă, stabilind în mod greșit că nu are calitate procesuală activă și că acțiunea pe care a formulat-o este inadmisibilă.

Recurentul nu a solicitat ca Comisia să inițieze o procedură de neîndeplinire a obligațiilor împotriva Regatului Unit. Se solicită anularea a două decizii ale Comisiei, una dintre ele fiind identificată în mod greșit de Tribunal. În această privință, jurisprudența pe care s-a întemeiat Tribunalul nici nu susține teza pentru care a fost citată, nici nu este relevantă. Recurentul are calitate procesuală activă pentru a solicita anularea deciziilor menționate întrucât ele i-au fost adresate și/sau îl privesc în mod direct și individual. Mai mult, în subsidiar, recurentul are calitate procesuală activă pentru a solicita emiterea unui ordin în temeiul articolului 265 TFUE pentru motivul că Comisia nu a adresat Regatului Unit un aviz motivat în conformitate cu obligația de a acționa astfel în temeiul articolului 258 primul paragraf TFUE, având în vedere acceptarea implicită prin intermediul celei de a doua decizii de a analiza marja de discreție pe care o are în temeiul articolului 258 al doilea paragraf cu privire la aspectul dacă Regatul Unit a încălcat dreptul Uniunii. În acest mod, consideră că avizul motivat trebuia să îi fie adresat și recurentului, iar acesta l-ar privi în mod direct și individual. Recurentul are de asemenea calitatea procesuală de a solicita adoptarea unor măsuri provizorii în temeiul articolului 265 TFUE.

____________