Language of document :

Žalba koju je 29. travnja 2019. podnio Almashreq Investment Fund protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 28. veljače 2019. u predmetu T-415/16, Almashreq Investment Fund protiv Vijeća

(predmet C- 349/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Almashreq Investment Fund (zastupnik: E. Ruchat, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Žalbeni zahtjev

proglasiti ovu žalbu dopuštenom i osnovanom;

posljedično, ukinuti presudu od 28. veljače 2019. (T-415/16).

i, odlučujući na temelju novih odredbi:

poništiti Odluku (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016.1 i njezine naknadne provedbene akte, u dijelu u kojem se odnose na žalitelja;

naložiti Vijeću snošenje troškova ovog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi, žalitelj navodi tri žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava koju je Opći sud počinio time što je povrijedio žaliteljevo pravo iz članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima da bude saslušan prije donošenja novih mjera ograničavanja.

Drugi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava i na iskrivljavanju činjenica koje je Opći sud počinio time što nije uzeo u obzir članke koje je žalitelj podnio u prilog svojoj tužbi za poništenje kako bi dokazao da ne podupire sirijski režim.

Treći žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava koju je Opći sud počinio time što nije smatrao nezakonitima odredbe 27. i 28. Odluke 2013/255/ZVSP u skladu s kojima pripadnost obitelji Al-Assad ili obitelji Makhlouf čini samostalan kriterij koji opravdava nametanje sankcije, istodobno prebacujući teret dokazivanja.

____________

1     Odluka Vijeća (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2016., L 141, str. 125.).