Language of document :

2019 m. kovo 11 d. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Promociones Oliva Park S.L. / Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

(Byla C-220/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Promociones Oliva Park S.L.

Atsakovas: Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana

Prejudiciniai klausimai

1.    Pirmasis klausimas: ar Direktyvos 2008/118/EB1 1 straipsnio 2 dalis aiškintina taip, kad pagal ją draudžiama taikyti nominaliai tiesioginį mokestį, tokį, kaip IVPEE, ir prieštaraujama jo taikymui – mokestį, kuris, atsižvelgiant į jo tikrąjį pobūdį, yra netiesioginis konkretaus tikslo neturintis mokestis, skirtas išskirtinai jį surinkti, nors jo kvalifikavimas pagal nacionalinę teisę negali būti viršesnis už ES teisės, pagal kurią ji reglamentuojama vadovaujantis šios teisinės sistemos tikslais ir atsižvelgiant į objektyvias šio mokesčio ypatybes, aiškinimą?

2.    Antrasis klausimas: ar, nepaisant to, kad IVPEE kvalifikuojamas kaip aplinkosaugos mokestis, jo taikymo esminis tikslas yra jo surinkimas, tokia pat tvarka apmokestinant elektros energijos gamybos veiklą ir jos įdiegimo į elektros sistemą veiklą, nepaisant šios energijos stiprumo ir poveikio aplinkai, pažeidžiant Direktyvos 2009/28/EB2 1 straipsnį ir 3 straipsnio 1 ir 2 dalis bei 3 dalies a punktą, siejamą su 2 straipsnio k punktu?

3.    Trečiasis klausimas: ar aiškintina, kad pagal laisvos konkurencijos ir skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją principus draudžiama taikyti IVPEE, nes jį taikant leidžiama vienodai apmokestinti neatsinaujinančių išteklių energiją ir pagaminamą iš atsinaujinančių išteklių, diskriminuojant pastaruosius ir pažeidžiant paramos sistemą, numatytą Direktyvos 2009/28/EB 2 straipsnio k punkte ir kituose atitinkamuose?

4.    Ketvirtasis klausimas: galiausiai, ar pagal minėtą laisvos konkurencijos principą ir Direktyvos 2009/72/EB3 32, 33 bei 34 straipsnius (VIII skyrius „Prieigos prie sistemos organizavimas“) draudžiama taikyti IVPEE, laikant, kad jo taikymas leidžia pozityviai diskriminuoti ne nacionalinius elektros energijos gamintojus Ispanijos gamintojų nenaudai, iškraipant vidaus elektros energijos rinką ir prieigą prie sistemos?

____________

1 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009, p. 12).

2 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009, p. 16).

3 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/54/EB (OL L 211, 2009, p. 55).