Language of document :

Tužba podnesena 11. travnja 2019. – Europska komisija protiv Helenske Republike

(predmet C-298/19)

Jezik postupka: grčki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Konstantinidis i E. Manhaeve, agenti)

Tuženik: Helenska Republika

Tužbeni zahtjev

Komisija traži od Suda da

utvrdi da Helenska Republika, propustivši poduzeti sve potrebne mjere za izvršenje presude Suda od 23. travnja 2015. u predmetu C-149/14, Komisija/Helenska Republika1 , nije ispunila obveze koje ima na temelju članka 260. stavka 1. UFEU-a;

Helenskoj Republici naloži plaćanje predložene novčane kazne u iznosu od 23 753,25 eura za svaki dan kašnjenja s izvršenjem presude donesene u predmetu C-149/14, od dana donošenja presude u navedenom predmetu do dana izvršenja presude donesene u tom predmetu;

Helenskoj Republici naloži plaćanje paušalnog iznosa od 2639,25 eura po danu, od dana donošenja presude u predmetu C-149/14 do dana kad bude donesena presuda u ovom predmetu ili dana izvršenja presude iz predmeta C-149/14 ako se to dogodi ranije, a u slučaju da navedeni iznos od njega nije veći, da naloži plaćanje paušalnog iznosa od najmanje 1 310 000 eura;

Helenskoj Republici naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

1.    Prema članku 260. stavku 1. UFEU-a, Helenska Republika dužna je poduzeti potrebne mjere kako bi postupila u skladu s presudom Suda u predmetu C-149/14. Međutim, Helenska Republika nije poduzela sve potrebne mjere kako bi postupila u skladu s izrekom te presude. Konkretno, Helenska Republika nije utvrdila programe djelovanja za osjetljiva područja na kojima postoje površinski i podzemni vodeni tokovi koji su onečišćeni nitratima iz poljoprivrednih izvora. Komisija je stoga odlučila podnijeti tužbu Sudu.

2.    Komisija svojom tužbom od Suda traži da Helenskoj Republici naloži plaćanje paušalnog iznosa od 2639,25 eura po danu i novčane kazne u iznosu od 23 753,25 eura po danu. Visina paušalnog iznosa i novčane kazne izračunati su uzimajući u obzir težinu i trajanje povrede, kao i odvraćajući učinak, ovisno o financijskoj sposobnosti te države članice.

____________

1 EU:C:2015:264