Language of document :

2019. április 11-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Görög Köztársaság

(C-298/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Konstantinidis, E. Manhaeve meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság – mivel nem fogadta el a Bíróság által a C-149/14. sz. Bizottság kontra Görög Köztársaság ügyben 2015. április 23-án hozott ítéletének1 végrehajtásához szükséges valamennyi intézkedést – nem teljesítette az EUMSZ 260. cikk (1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

kötelezze a Görög Köztársaságot a C-149/14. sz. ügyben hozott ítélet végrehajtásában bekövetkező késedelem minden egyes napja után 23 753,25 eurónak megfelelő késedelmi bírság megfizetésére, az említett ügyben hozott ítélet kihirdetésének napjától az említett ítélet végrehajtásának napjáig;

kötelezze a Görög Köztársaságot, hogy a C-149/14. sz. ügyben hozott ítélet kihirdetésének napjától a jelen ügyben meghozandó ítélet kihirdetésnek időpontjáig vagy a C-149/14. sz. ügyben hozott ítélet végrehajtásának időpontjáig – attól függően, hogy melyik következik be korábban – fizessen napi 2 639,25 euró összegű átalányösszeget, valamint szabjon ki 1 310 000 euró összegű átalányösszeget, amennyiben a fent említett összeg nem haladja ezt meg;

a Görög Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1. Az EUMSZ 260. cikk (1) bekezdése értelmében a Görög Köztársaság köteles teljesíteni a Bíróság által a C-149/14. sz. ügyben hozott ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket. A Görög Köztársaság azonban nem fogadta el az összes szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megfeleljen az említett ítélet rendelkező részében foglaltaknak. Közelebbről: a Görög Köztársaság nem dolgozott ki cselekvési programokat a veszélyeztetett területeken, ahol a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel érintett felszíni vagy felszín alatti vízkészletek vannak jelen. Következésképpen a Bizottság úgy határozott, hogy keresetet indít a Bíróság előtt.

2. Keresetében a Bizottság azt kéri a Bíróságtól, hogy kötelezze a Görög Köztársaságot napi 2 639,25 euró összegű átalányösszeg és napi 23 753,25 euró összegű bírságot megfizetésére. Az átalányösszeget és a bírság összegét – a tagállam fizetési képességét alapul véve – a jogsértés súlyának és időtartamának, valamint az elrettentő hatás figyelembevételével számították ki.

____________

1 EU:C:2015:264.