Language of document :

2019 m. balandžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Graikijos Respublika

(Byla C-298/19)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Konstantinidis ir E. Manhaeve

Atsakovė: Graikijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad Graikijos Respublika, nesiėmusi priemonių, būtinų įgyvendinti 2015 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimą Rollison / Graikija (C–149/141 ), neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 260 straipsnio 1 dalį;

įpareigoti Graikijos Respubliką sumokėti 23 753,25 EUR baudą už kiekvieną uždelstą dieną įgyvendinant sprendimą byloje C–149/14, pradedant skaičiuoti nuo datos, kai buvo priimtas šis sprendimas iki sprendimo byloje C–149/14 įgyvendinimo datos;

įpareigoti Graikijos Respubliką sumokėti 2 639,25 EUR vienkartinę sumą už kiekvieną dieną nuo sprendimo byloje C–149/14 paskelbimo dienos iki sprendimo šioje byloje paskelbimo dienos arba iki sprendimo byloje C–149/14 įvykdymo dienos, jeigu jis būtų įvykdytas anksčiau, ir įpareigoti sumokėti vienkartinę 1 310 000 EUR sumą, jei prieš tai nurodyta suma jos neviršija;

priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagal SESV 260 straipsnio 1 dalį Graikijos Respublika privalo imtis būtinų priemonių, skirtų įgyvendinti Teisingumo Teismo sprendimą byloje C–149/14. Vis dėlto, Graikijos Respublika nesiėmė visų būtinų priemonių, kad būtų įgyvendinta sprendimo rezoliucinė dalis. Konkrečiai kalbant Graikijos Respublika nesiėmė veiksmų programos, susijusios su pažeidžiamomis teritorijomis, kuriose yra paviršinių arba gruntinių vandenų, užterštų nitratais iš žemės ūkio šaltinių. Todėl Komisija nusprendė pareikšti ieškinį Teisingumo Teisme.

2.    Ieškiniu Komisija prašo Teisingumo Teismo įpareigoti Graikijos Respubliką sumokėti vienkartinę 2 639,25 EUR sumą už dieną ir 23 753,25 EUR baudą už kiekvieną dieną. Vienkartinės sumos ir baudos dydis buvo apskaičiuotas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą ir trukmę bei atgrasomąjį poveikį ir į valstybės narės mokumą.

____________

1 EU:C:2015:264