Language of document :

Acțiune introdusă la 11 aprilie 2019 – Comisia Europeană/Republica Elenă

(Cauza C-298/19)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. Konstantinidis si E. Manhaeve, agenți)

Pârâtă: Republica Elenă

Concluziile reclamantei

Comisia solicită Curții:

Declararea faptului că Republica Elenă, prin neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru executarea Hotărârii pronunțate de Curte la 23 aprilie 2015 în cauza C-149/14, Rollison/Grecia1 , nu și-a îndeplinit obligațiile impuse de articolul 260 alineatul (1) TFUE;

obligarea Republicii Elene la plata penalităților propuse, în cuantum de 23 753,25 EUR pe zi de întârziere în executarea Hotărârii pronunțate în cauza C-149/14, de la data pronunțării hotărârii în această cauză până la data executării acesteia;

obligarea Republicii Elene la plata unei sume forfetare de 2 639,25 EUR pe zi de la data pronunțării Hotărârii în cauza C-149/14 până la data pronunțării hotărârii în prezenta cauză sau până la data executării Hotărârii în cauza C-149/14, dacă aceasta din urmă este anterioară, și cu condiția ca suma menționată să nu fie superioară, obligarea la plata unei sume forfetare minime de 1 310 000 EUR;

obligarea Republicii Elene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În temeiul articolului 260 alineatul (1) TFUE, Republica Elenă are obligația să adopte măsuri pentru a se conforma Hotărârii Curții în cauza C-149/14. În orice caz, Republica Elenă nu a adoptat toate măsurile necesare pentru a se conforma dispozitivului hotărârii. În special, Republica Elenă nu a stabilit programe de acțiune aferente zonelor vulnerabile caracterizate de prezența unor cursuri de ape de suprafață și subterane afectate de poluarea cauzată de nitrați din surse agricole . În consecință, Comisia a decis să introduce o acțiune în fața Curții.

Prin intermediul acestei acțiuni, Comisia solicită Curții să oblige Republica Elenă la plata unei sume forfetare de  2 639,25 EUR pe zi și a unor penalități de 23 753,25 EUR pe zi. Cuantumurile sumei forfetare și a penalităților au fost calculate luându-se în considerare gravitatea și durata încălcării și efectul disuasiv, în funcție de capacitatea financiară a statului membru.

____________

1 EU:C:2015:264.