Language of document :

Tožba, vložena 11. aprila 2019 – Evropska komisija/Helenska republika

(Zadeva C-298/19)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Konstantinidis in E. Manhaeve, agenta)

Tožena stranka: Helenska republika

Predlog tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Helenska republika s tem, da ni sprejela vseh ukrepov za izvršitev sodbe Sodišča z dne 23. aprila 2015 v zadevi C-149/14, Komisija/Helenska republika1 , ni izpolnila obveznosti iz člena 260(1) PDEU;

Helenski republiki naloži, da plača denarno kazen v višini 23.753,25 EUR za vsak dan zamude pri izvršitvi sodbe v zadevi C-149/14 od dneva razglasitve sodbe v navedeni zadevi do dneva izvršitve sodbe v tej isti zadevi;

Helenski republiki naloži plačilo pavšalnega zneska 2.639,25 EUR na dan od datuma razglasitve sodbe v zadevi C-149/14 do datuma razglasitve sodbe v tej zadevi ali datuma izvršitve sodbe v zadevi C-149/14, če bo to nastopilo prej, in ji, če ta znesek ne bo višji, naloži plačilo minimalnega pavšalnega zneska v višini 1.310.000 EUR;

Helenski republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    V skladu s členom 260(1) PDEU mora Helenska republika sprejeti ukrepe, potrebne za izvršitev sodba Sodišča v zadevi C-149/14. Vendar pa Helenska republika ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za izvršitev izreka te sodba. Zlasti Helenska republika ni sprejela akcijskega programa v zvezi z ranljivimi območji, na katerih so površinske in podzemne vode, ki jih onesnažujejo nitrati iz kmetijstva. Zato se je Komisija odločila, da pri sodišču vloži tožbo.

2.    V tožbi Komisija predlaga Sodišču, naj Helenski republiki naloži plačilo dnevnega pavšalnega zneska v višini 2.639,25 EUR in dnevne denarne kazni v višini 23.753,25 EUR. Višina pavšalnega zneska in znesek kazni sta bila izračunana ob upoštevanju teže in trajanja kršitve ter odvračilnega učinka glede na finančno zmožnost te države članice.

____________

1 EU:C:2015:264.