Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským súdem Trnava (Slovensko) dne 9. dubna 2019 – RN v. Home Credit Slovakia a.s.

(Věc C-290/19)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Krajský súd Trnava

Účastníci původního řízení

Žalobce: RN

Žalovaná: Home Credit Slovakia a.s.

Předběžná otázka

Má být čl. 10 odst. 1 písm. g) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES1 ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS vykládán v tom smyslu, že smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá požadavku uvedenému v tomto ustanovení, pokud roční procentní sazba nákladů v ní není uvedena jako přesný procentní údaj, ale jako rozpětí dvou údajů (od - do)?

____________

1 Úř. věst. 2008, L 133, s. 66