Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Trnave (Slovakkia) 9. aprillil 2019 – RN versus Home Credit Slovakia a.s.

(kohtuasi C-290/19)

Kohtumenetluse keel: slovaki

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Krajský súd v Trnave

Põhikohtuasja pooled

Apellant: RN

Vastustaja: Home Credit Slovakia a.s.

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta direktiivi 2008/48/EÜ1 , mis käsitleb tarbijakrediidilepinguid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 87/102/EMÜ, artikli 10 lõike 1 punkti g tuleb tõlgendada nii, et tarbijakrediidileping vastab selle õigusnormiga kehtestatud nõudele juhul, kui krediidi kulukuse aastamäär ei ole selles näidatud mitte täpse protsendilise väärtusena, vaid kahe väärtuse vahemikuna (alates … kuni …)?

____________

1 ELT 2008, L 133, lk 66.