Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Krajský súd v Trnave (Slovakia) on esittänyt 9.4.2019 – RN v. Home Credit Slovakia a.s.

(asia C-290/19)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Krajský súd v Trnave

Pääasian asianosaiset

Valittaja: RN

Vastapuoli: Home Credit Slovakia a.s.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta 23.4.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/48/EY1 10 artiklan [2] kohdan g alakohtaa tulkittava siten, että kulutusluottosopimus vastaa edellä mainitun säännöksen vaatimuksia, jos todellista vuosikorkoa ei ilmoiteta tarkkana prosenttilukuna vaan kahden arvon välisenä marginaalina (vähimmäismäärä ja enimmäismäärä)?

____________

1 EUVL 2008, L 133, s. 66.