Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. travnja 2019. uputio Krajský súd v Trnave (Slovačka) – RN protiv Home Credit Slovakia a.s.

(predmet C-290/19)

Jezik postupka: slovački

Sud koji je uputio zahtjev

Krajský súd v Trnave

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: RN

Tuženik: Home Credit Slovakia a.s.

Prethodno pitanje

Treba li članak 10. stavak 1. točku (g) Direktive 2008/48/EZ1 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2008. o ugovorima o potrošačkim kreditima i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 87/102/EEZ, tumačiti na način da ugovor o potrošačkom kreditu ispunjava zahtjev predviđen u toj odredbi u slučaju kad efektivna kamatna stopa u njemu nije navedena kao točan postotak nego u rasponu između dvije vrijednosti (od – do)?

____________

1 SL 2008., L 133, str. 66.