Language of document :

2019 m. balandžio 9 d. Krajský súd v Trnave (Slovakija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje RN / Home Credit Slovakia a.s.

(Byla C-290/19)

Proceso kalba: slovakų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Krajský súd v Trnave

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas ir apeliantas: RN

Atsakovė ir kita apeliacinio proceso šalis: Home Credit Slovakia a.s.

Prejudiciniai klausimai

Ar 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančios Tarybos direktyvą 87/102/EEB1 10 straipsnio 1 dalies g punktas turi būti aiškinamas taip, kad patenkinamas šioje nuostatoje numatytas reikalavimas tuo atveju, kai vartojimo kredito sutartyje bendros kredito kainos metinė norma nurodoma ne tiksliu procentiniu dydžiu, o kaip intervalas tarp dviejų dydžių (nuo – iki)?

____________

1 OL L 133, 2008, p. 66.