Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Krajský súd Trnava (Slovacia) la 9 aprilie 2019 – RN/Home Credit Slovakia a.s.

(Cauza C-290/19)

Limba de procedură: slovaca

Instanța de trimitere

Krajský súd Trnava

Părțile din procedura principală

Apelant: RN

Intimată: Home Credit Slovakia a.s.

Întrebarea preliminară

Articolul 10 alineatul (1) litera (g) din Directiva 2008/48/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului trebuie interpretat în sensul că un contract de credit pentru consumatori îndeplinește cerința prevăzută de această dispoziție în cazul în care dobânda anuală efectivă nu este indicată în acesta sub forma unei valori procentuale, ci sub forma unui interval între două valori (între-și)?

____________

1 JO 2008, L 133, p. 66.